Pokrzywa - Urtica w fitoterapii
Dr Henryk Różański

Urtica dioica L. - pokrzywa zwyczajna
Urtica urens L. - pokrzywa żegawka
rodzina: Urticaceae

 

Znaczenie preparatów pokrzywy w leczeniu i profilaktyce chorób oraz w medycynie sportowej


Pokrzywa zwyczajna - Urtica dioica L., Krosno 2007 r.